Minilening Steeds Populairder, Tips Afsluiten Flitslening!

geld-leningDe laatste jaren zijn de minileningen en/of flitsleningen steeds meer in opmars en lijken meer en meer mensen een af te sluiten. Het gaat hierbij vaak om een lening van een relatief klein geld bedrag voor een korte periode. Het zijn vooral jongere mensen die hier maar al te graag gebruik van maken.

Mini lening/ flitslening

Een minilening wordt langzamerhand een steeds meer populaire vorm van lening. Het kenmerkt zich vooral om de relatief kleine bedragen. Hierbij moet gedacht worden van bedragen tussen de 50 en 300 euro. Een ander kenmerk is de looptijd van de lening. Bij een normale geldlening gaat het vaak om minimaal van een jaar, maar bij een minilening gaat het vaak om dagen. De meeste looptijden bedragen tussen de 10 en 30 dagen. Als laatste is het kenmerkend aan een minilening dat je geen rente betaald. In plaats van rente betaal je namelijk behandelingskosten en/of administratie kosten. Omgerekend betaald je op deze manier wel een hogere percentage aan ‘rente’, het wordt alleen anders genoemd.

Waarom een mini lening afsluiten?

Oplossing voor korte kredietproblemen
Een minilening wordt vaak door jongeren afgesloten en is meer bedoelt als een overbrugging van een korte periode. De meeste mensen sluiten de minilening af aan het einde van de maand om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen en vervolgens aan het begin van de nieuwe maand deze lening af te betalen. De lening is dus niet bedoelt voor een langere periode.

Wat zijn de kosten van het afsluiten van een minilening?

Door de nieuwe wetgeving wat betreft het aangaan van een lening moeten geldverstrekkers zich aan nieuwe regels houden. Voorheen werd er per minilening kosten berekend van 20% en meer van het totale leenbedrag. Dit is nu niet meer mogelijk en geldverstrekkers mogen nog naar een laag percentage berekenen. Hierdoor kost het aangaan van een lening minder dan 1 euro. Natuurlijk leent een geldverstrekker niet gratis geld. Een geldverstrekker probeert te verdienen aan extra services. Wil jij bijvoorbeeld nu het geld nog binnen 10 minuten dan je bankrekening? Dan moet je 6 euro betalen, anders staat het er binnen 3 werkdagen op. Door dit soort services maakt een geldverstrekker winst.

Is het veilig? Risico´s Afsluiten Minileningen

Het grootste risico het af sluiten van een mini lening is het niet terug kunnen betalen van de lening binnen de gesteld termijn. Bij het afsluiten van de lening ga je akkoord met de gestelde voorwaarden en de kosten. Je gaat akkoord om de lening binnen een periode terug te betalen. Lukt je dit echter niet dan worden er administratieve kosten oftewel boete in rekening gebracht die al snel kan oplopen. Het risico voor de meest mensen is dat dit een structureel probleem wordt en elke maand weer geld moeten lenen.

Algemene voorwaarden van een mini lening

Er zijn een aantal algemene voorwaarden die gelden bij het aangaan van een mini lening. Je behoort 21 jaar te zijn bij het aangaan van de lening en je mag geen lenen afsluiten als je in staat bent van faillissement of in gebreke bent bij het terug betalen van een lening. Je behoort in Nederland te wonen en handelingsbekwaam te zijn.

Saldodipje Minilening Betrouwbare Aanbieder Minileningen

Voor het afsluiten van een Minilening raden wij Saldodipje aan. Saldodipje is een betrouwbare geldverstrekker waarmee u veilig en snel geld kunt lenen voor een laag bedrag!